03 jan

Floriade

De gemeente Almere organiseert in samenwerking met de Floriade BV, de provincie Flevoland, de Nederlandse Tuinbouwraad en andere partners de Floriade Almere 2022.
Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities. Centraal staan urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie.